ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม

81/25 ม.12 ต.นนทรี  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  25110
0-3721-5495  08-5778-6403  0-3721-5192-6
www.hillsidecountry.com
จำนวนห้องพัก  64 ห้อง ราคา 1,200-5,500 บาท
บริการสนามกล์อฟ 18 หลุม  ห้องประชุมสัมมนาขนาดจุผู้เข้าประชุมได้ 350 คน

คันทรีโฮเต็ล

 349 ม.8  ต.เมืองเก่า  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี
 0-3720-3193   0-3728-2699
  -
 จำนวนห้อง150 ห้อง ราคา 1400-3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

โรงแรมกบินทร์อินเตอร์

  100 ม.12 ต.เมืองเก่า  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี
  0-3728-1450   0-3720-2328-9
   -
 ห้องปรับอากาศ 23 ห้อง ราคา 300-600  บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

โรงแรมศรีกบินทร์

127 ม.8  ต.เมืองเก่า  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี
0-3728-1375   0-3728-2366   0-3721-2921
-
มีห้องพัดลมและปรับอากาศ 60 ห้อง ราคา 280-500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงแรมศิริมงคล

  79 ในเขตเทศบาล
  037-205579   037-281095
   -
  มีห้องพัดลมและปรับอากาศ 53 ห้อง ราคา 200-500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

หน้า 1 จาก 3

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top