นาราวดี สปา รีสอร์ท

  383  ม. 7  ต.สำพันตา  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  25220
  0-3721-5217-8    080-4477778
 www.naravadeesparesort.com
 จำนวนห้องพัก 16 ห้อง ราคา 3900-8000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

อนันตราปุระ รีสอร์ท

  3  ม.7  ต.สำพันตา  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  25220
  08-7664-4423  08-5262-7663
 www.anantrapura.com 
 จำนวนห้องพัก 22 ห้อง ราคา 1700-10000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ร่มเย็นทับลาน

  306  ม.4  ต.บุพราหมณ์  อ.นาดี
  087-9019945    081-8749451
  www.romyentublan.com
  ราคา 600-3000 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ผึ้งหลวง แคมป์กราวด์

  139  ม.10  ต.สะพานหิน  อ. นาดี  จ.ปราจีนบุรี  25220
  0-3748-6761   08-1357-5080  08-4104-7799 
  http://www.pungluang.net/
  จำนวนห้องพัก 24 ห้อง ราคา 1400-12000 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ธารณี รีสอร์ท

  225 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์
  037-401241-2    083-0333476
  http://www.atsiam.com/th/hotels/prachin_buri/tharanee_resort_thailand.asp
  ห้องปรับอากาศ 74 ห้อง  ราคา 1200-6000 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 

หน้า 1 จาก 4

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top