แผนที่และการเดินทาง
การเดินทาง

 
รถยนต์
 
จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง ได้แก่           
       ๑. จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางสายถนนพหลโยธิน พอถึงรังสิตให้ชิดซ้ายโดยใช้สะพานวงแหวนข้ามมาลงที่เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้วให้เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๓ เส้นนครนายก-ปราจีนบุรี พอถึงแยกขวาที่สามแยกหนองชะอมประมาณกิโลเมตรที่ ๑๕๕ ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ก็จะถึงตัวจังหวัดปราจีนบุรี  ระยะทางประมาณ ๑๓๒ กิโลเมตร หรือ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ เลี้ยวขวาที่วงเวียนบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชระยะทาง ๑๓๖ กิโลเมตร
           
       ๒. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พอถึงประมาณกิโลเมตรที่ ๙๐ ให้เลี้ยวขวาโดยใช้เส้นทางหมายเลข ๓๓ ผ่านอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครนายกไปจนถึงประมาณกิโลเมตรที่ ๑๕๕ ให้แยกขวาที่สามแยกบ้านหนองชะอม เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ก็จะถึงตัวเมืองปราจีนบุรี ระยะทางประมาณ ๑๖๔ กิโลเมตร
           
      
. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม แล้วให้เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ผ่านอำเภอศรีมโหสถ ก็จะถึงตัวเมืองปราจีนบุรี  ระยะทาง ๑๕๘ กิโลเมตร           
      
. จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๑ ที่เขตหนองจอก ผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง ๗๐ กิโลเมตร
รถโดยสารประจำทาง  บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารประจำทาง ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร ๒ ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมงครึ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖, ๐ ๒๙๓๖ ๓๖๗๐, ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๑๖ (จองตั๋ว) หรือ  www.transport.co.th  จังหวัดปราจีนบุรี  โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๑๒๙๒           

เส้นทางเดินรถมี ๒ เส้นทาง คือ
. กรุงเทพฯ-หินกอง-นครนายก-ปราจีนบุรี   รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ และ ชั้น ๒ สาย ๕๘, ๕๙ เที่ยวแรก ๐๔.๕๐ น. เที่ยวสุดท้าย ๒๑.๐๐ น. รถออกทุก ๓๐ นาที
. กรุงเทพฯ-องครักษ์-นครนายก-ปราจีนบุรี รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ และชั้น ๒ สาย ๙๒๐ เที่ยวแรก ๐๕.๒๕ น. เที่ยวสุดท้าย ๑๘.๒๕ น.

รถไฟ   การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการขบวนรถไฟสายกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวัน    วันละ ๔ ขบวนคือ ๐๕.๕๕ น., ๐๘.๐๐ น., ๑๓.๐๕ น., ๑๕.๒๕ น. และ ๑๗.๔๐ น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟปราจีนบุรี โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๑๑๒๐ กรุงเทพฯ โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ หรือ www.railway.co.th  

ระยะทางจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีไปยังอำเภอต่าง ๆ             
อำเภอบ้านสร้าง             ๒๐  กิโลเมตร           
อำเภอศรีมโหสถ
            ๒๐  กิโลเมตร
            
อำเภอศรีมหาโพธิ           ๒๑  กิโลเมตร           
อำเภอประจันตคาม
         ๓๐  กิโลเมตร
            
อำเภอกบินทร์บุรี            ๖๐  กิโลเมตร            
อำเภอนาดี
                   ๗๘  กิโลเมตร
  

ระยะทางจากจังหวัดปราจีนบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง                      
นครนายก                    ๒๙  กิโลเมตร        
ฉะเชิงเทรา                   ๗๖  กิโลเมตร
            
สระแก้ว                      ๙๘   กิโลเมตร   
ระยอง                       ๑๘๖  กิโลเมตร
            
นครราชสีมา               ๑๙๔  กิโลเมตร     
จันทบุรี                     ๒๔๕  กิโลเมตร
            
นอกจากนั้นที่บริเวณสี่แยกเนินหอมมีรถโดยสารประจำทาง หรือจะเช่ารถไปยังแก่งหินเพิง หรือ น้ำตกต่าง ๆ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ได้

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top