สัญลักษณ์ประจำจังหวัดปราจีนบุรีคำขวัญจังหวัดปราจีนบุรี
"ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี"


ตราประจำจังหวัดปราจีนบุรี

เป็นรูปต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ปลูกไว้ที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ เป็นสัญลักษณ์ทางด้านพุทธศาสนาที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดปราจีนบุรี เพราะเชื่อกันว่าเป็นต้นโพธิ์ที่สมณฑูตจากอินเดีย ซึ่งมาเผยแพร่พระศาสนา เมื่อราว พ.ศ. 500 ได้นำพันธุ์มาจากพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับบำเพ็ญธรรมจนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธินี้เป็นที่นับถือบูชากราบไหว้ของราษฎรในท้องที่และต่างท้องที่ และมีการจัดงานนมัสการเป็นประจำทุกปี

ธงประจำจังหวัดปราจีนบุรี

ขนาดพื้นธง กว้าง 1.50 ม. ยาว 2.25 ม.
ลักษณะพื้นธง ตอนต้นมีพื้นสีแดง ซึ่งกำหนดเป็นสีประจำภาค 2 กว้างยาวด้านละ 1.50 ม.
มีรูปต้นโพธิ์อยู่ในกรอบวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 85 ซม.
เสื้อสัญลักษณ์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นผ้าพื้นสีเหลือง พิมพ์เป็นลายดอกปีบบนผืนผ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชน ใช้สวมใส่ทำงานทุกวันพุธพร้อมกันทั้งจังหวัด ทุกหน่วยงาน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประจำปราจีนบุรี คือ ดอกปีบ


แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top