foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

037-471658
stk.pj@prachinburitsr.com
ติดต่อสำนักงาน


งานปั่นไป กินไป ผลไม้ปราจีนบุรี ได้มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก มีชมรมจักรยานจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีท่านศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

{gallery}gallery/bike{/gallery}
ขอขอบคุณ ภาพจาก น้าต๋อยแด้นซ์Copyright © 2018 Copyright สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี Rights Reserved.