ด้วงไก่ย่าง

 60 ม.7  ต.โคกไท  ร้านตั้งอยู่หน้า รพ.ศรีมโหสถ
 081-9405244  081-8649239
-
รายละเอียดเพิ่มเติม