กระยาสารทบ้านสร้าง

ขนมโบราณที่อุดมไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารนานาชนิด สำหรับใช้ในงานบุญเดือนสิบ เทศกาลสารทไทย ปัจจุบันสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้ตลอดปี

เสื่อกก

เสื่อกก
มีการผลิตทั่วไปในอำเภอบ้านสร้าง โดยเฉพาะที่ตำบลบางปลาร้า มีการผลิตกันอย่างกว้างขวางทั้งตำบล ทำจากกกกระจูด กกสามเหลี่ยม และกกลังกา ส่วนใหญ่จะทำเป็นผืนสำหรับปูนอนและเสื่อพับ มีทั้งเสื่อกกธรรมดาไม่ย้อมสี และชนิดย้อมสี หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปในจังหวัดปราจีนบุรี

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top