ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555

     ด้วย  กรมพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  ดำเนินโครงการการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน  ชิงชนะเลิศแห่งประเทสไทย  ประจำปี 2555 " THAILAND PRIME MINISTER  CUP 2012" ในรุ่น 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี ,18 ปี ประชาชนชายและหญิง  เพื่อรณรงค์  ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน  ได้ออกกำลังกายและการแข่งขันฟุตบอลร่วมกันอย่างกว้างขวาง  และพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลในระดับรากหญ้าให้มาตรฐานสูงขึ้น โดยจะมีการจัดแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่  5 - 30  มีนาคม 2555

     โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและระเบียบการแข่งขันได้ที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำเภอทั้ง 7 อำเภอ และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดฯ ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ฯ  อาคารโอทอปพลาซ่า ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2555 

     และกำหนดวันประชุมผู้จัดการทีมและจับสลากแบ่งสาย ในวันพุธที่  22  กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณประสิทธิ์  คำแพง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดปราจีนบุรี 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

โทรศัพท์   0-3747-1656 , 0-3747-1659

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top