ขอเชิญร่วมงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 26

ระหว่างวันที่  29 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2555 

ณ วัดสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ

1.การปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิ

2.อนุโมทนาบุญร่วมตักบาตร และถวายภัตตรหารเพล

3.รับประทานอาหารแบบพาเลง

4.จุดตะคันตามประทีปและปล่อยโคมสวรรค์

5.กิจกรรมทางวิชาการ (ประกวดวาดภาพ ภาพถ่าย แข่งขันตอบปัญหา)

6.การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรม

7.ชมการแสดงแสง สี เสียง

8.ชมขบวนแห่โคมประทีป

9.การแข่งขันสวดมนต์หมู่

10.การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top