การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา“เขาอีโต้ เสือภูเขา คลาสสิค 2012” จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2555

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา

“เขาอีโต้  เสือภูเขา  คลาสสิค  2012”   จังหวัดปราจีนบุรี  ประจำปี  2555

วันอาทิตย์ที่  22  กรกฎาคม  2555

ณ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

อาคารโอทอปพลาซ่า  สื่แยกศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  :  0 – 3747 – 1658 – 9 / 08 – 9504 -7308  นายธนศร  ดอกเดื่อ

www.prachinburitsr.com / E – Mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชมรมจักรยานจังหวัดปราจีนบุรี  :  นายนิพนธ์  สุขประสาท  08 – 6090 – 4945

ชมรมจักรยานท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดปราจีนบุรี  :  นายอุดม  คงเทศ  08 – 4649 – 4684 / WWW.THATMTB.COM

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top