อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์

อยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๓๓ เส้นประจันตคาม-กบินทร์บุรี กิโลเมตรที่ ๒๐๖-๒๐๗ เป็นสวนสาธารณะและหนองน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ ๙๐๐ ไร่ ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีนกเป็ดน้ำจากไซบีเรียมาอาศัยเป็นจำนวนมากนับพันตัว อุทยานฯ เปิดระหว่างเวลา  ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.

วัดหนองจรเข้

เลขที่ 58/1 หมู่ที่ 9 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี สถานปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน สายอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นวัดปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดปราจีนบุรี สิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัด คือ พระพุทธธรรมสารวินายกดิลกนาถ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อุดมโชควาสนา ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศมาลา

วัดป่าประดู่

หมู่ที่ 13 บ้านหนอง ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด และศูนย์พัฒนาจิต สักการะพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญจากสถานที่ปรินิพพาน เมืองกุสินารา รัฐอุดร ประเทศอินเดีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0-3728-1002

วัดพระยาธรรม

หมู่ที่ 6 ตำบลกบินทร์บุรี  อ.กบินทร์บุรี สร้างโดยเจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิต( สิงห์ สิงหเสนี) ชมมณฑป ลักษณะทรงไทย 3 หลัง ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่่พุก หลวงปู่หุ่นและหลวงปู่ทา อดีตเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส ที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา และศาลเจ้าพระยาบดินทร์ ที่ประชาชนทั่วไปกราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคล อ่านเพิ่มเติม...

วัดบรรพตเสมาราม(วัดเขาแจงแมง )

หมู่ที่ 4 บ้านเขาแจงแมง ตำบลนาแขม อ.กบินทร์บุรี ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่นำมาจากเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่  นมัสการพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ และรอยพระพุทธบาทจำลอง

วัดมหาชัย

เลขที่ 37 หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี ภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สร้างโดยพระยากำแหงมหึมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2379 เพื่อฉลองชัยชนะที่สามารถชนะข้าศึก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0-3720-2054

วัดนครกบินทร์

เลขที่ 82 ถนนนครราชสีมา - สระแก้ว (สายเก่า)  หมู่ที่ 16  ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี  ชมอุโบสถ 2 ชั้น ประดับด้วยหินอ่อนทั้งหลัง พระประธานภายในอุโบสถรูปแบบพระพุทธชินราชจำลอง หอระฆัง และหอไตร งานสร้้างศิลปะไทย-จีน มีเอกลักษณ์เด่นชัด สวยงาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 08-7934-9103

พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง

ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.บ่อทอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติการทำเหมืองแร่ทองคำ เป็นสถานที่รวบรวมเอกสารวัสดุโบราณ สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ทองคำในท้องถิ่น ระหว่างปี พ.ศ.2416-2521 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


View My Stats

มี 39 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top