เส้นทางที่ 1 เส้นทางท่องเที่ยวเมืองปราจีนบุรี (เช้าไป-เย็นกลับ)

  • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)
  • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี
  • วัดแก้วพิจิตร
  • พิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร(หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ) และชุมชนสมุนไพรบ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top