เส้นทางที่ 3 เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพ (เช้าไป-เย็นกลับ)

  • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี(เส็ง สุขิโต)
  • พิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นวด  ประคบสมุนไพร
  • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ( หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ ) และชุมชนสมุนไพรบ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top