เทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรมสำคัญ

งานมาฆปูรมีศรีปราจีน  จัดตรงกับวันมาฆบูชาเป็นประจำทุกปี ณ วัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ ในงานมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ และประชาชนทั่วไป ตลอดทั้งการนมัสการ และเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

งานสืบสานประเพณีสรงน้ำและแห่เจ้าพ่อพระปรง จัด ณ ศาลพระปรง อำเภอกบินทร์บุรี ในช่วงเดือนเมษายนระหว่าง วันที่ ๑๗-๑๙ เมษายนของทุกปี กิจกรรมภายในงานมี ขบวนแห่เจ้าพ่อพระปรง เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ ถวายผ้าป่าและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๒๙-๓๐           

งานแห่บั้งไฟ จัดตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ มีการจุดบั้งไฟขึ้นสูง การประกวดลำเซิ้งของขบวนแห่บั้งไฟ  ตลอดจนการแสดงมหรสพสมโภช
            

งานวันเกษตร และของดีเมืองปราจีน  จัดขึ้นราวเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ในงานมีตลาดนัดผลไม้ และผลิตภัณฑ์การเกษตร การประกวดพืชผักผลไม้ การแข่งขัน และการสาธิตการเกษตร การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ  การประกวดขบวนแห่รถยนต์การเกษตร และมหรสพสมโภช
            

งานสัปดาห์ล่องแก่งหินเพิง
จัดราวเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปี บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ ๙ อำเภอนาดี ในงานมีการแข่งขันล่องแก่งหินเพิง และ กิจกรรมล่องแก่งหินเพิงในราคาประหยัด             

งานแข่งเรือยาวประเพณี จัดช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนของทุกปี บริเวณแม่น้ำบางปะกง หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง มีทั้งประเภทเรือยาว และเรือพื้นบ้าน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีขบวนเรือพาเหรดอัญเชิญถ้วยพระราชทานอันสวยงาม
            

งานลอยกระทง  จัดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี ที่บริเวณริมเขื่อนฝั่งหอประชุมอำเภอเมือง ในงานมีการประกวดนางนพมาศ ประกวดขบวนแห่กระทง การแสดงของนักเรียน ตลอดจนมีมหรสพต่าง ๆ สมโภชตลอดงาน

หน้า 3 จาก 4

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top